Казанлъшката гробница

Открит случайно през 1944 г. от войници, които копаели окоп, този забележителен паметник на тракийската култура датира от края на 4 в. пр. Хр. Гробницата край Казанлък, в която е бил положен тракийски владетел, е построена през ранноелинистичната епоха. Тогава тракийската аристокрация започва да използва охотно керамиката, облеклото и архитектурните постижения на древните гърци. Гробницата се състои от тесен коридор и тухлена кръглокуполна камера. И двете са украсени с фрески, изобразяващи сцени от бита и погребални ритуали на знатните траки. Неизвестният художник, вероятно грък, е използвал 4 основни цвята и две различни техники. Стенописите са шедьоври и за да бъдат опазени, днес достъпът до оригиналния толос е строго ограничен. За обикновените туристи наблизо е изградена гробница-двойник. Коридорът на гробницата е украсен с два реда стенописи, които изобразяват цветя/архитектурни орнаменти и бойни сцени. Най-удивителни обаче са фреските върху купола, изобразяващи погребалния пир на тракийския велможа и неговата съпруга. Мъжът държи сребърна чаша с вино и докосва десницата на жената, чието лице е сведено и отчасти забулено. Към двойката пристъпват хора или божества, които посрещат безсмъртната душа на покойния в подземното царство: жена в дълга роба (Богинята-майка?), поднасяща блюдо с плодове, виночерпец, прислужници, които носят кутии със скъпоценности или надуват тръби, телохранител и впряг от четири коня с коняр, който се опитва да ги укроти. Други три колесници се надбягват в малкия кръг в центъра на купола – състезание без победител, начало и край. В списъка на ЮНЕСКО гробницата е включена през 1979 г.