Девин

Девин е център на Община Девин с територия от 575 км км и обединява 14 кметства с 15 000 жители, 7500 от които живеят в града.Той отстои на 45 км от Смолян, на 85 км от Пловдив и 220 км от София. Релефът на общината е планински, а климатът преходно-континентален. В Девин са измерени най-високите средни годишни температури в страната, а заедно със Сандански градът с най-много слънчеви дни през годината. Зимата е топла и мека, а лятото прохладно. Това до голяма степен се определя и от изобилието на вода и множеството топли минерални извори, които образуват под недрата на Девин огромно подземно езеро.Повече от 15 са минералните извори, голяма част от които все още не са проучени.Този дар от природата е познат на милиони хора у нас и в чужбина и се превърнал в емблема на града и общината. Всеизвестно е, че в Девин куците прохождат, сакатите се изправят. Физико-химичният състав на водата, която извира около Девин, я прави подходяща за лечение на много заболявания – кожни инфекции, заболявания на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдовата, нервната, храносмилателната и половата система. Изобилието на лековити води е предпоставка за развитието на балнеолечението и СПА туризма. Създават се максимално добри условия и за маршрутно-познавателен, културен, екстремен, спелеоложки, конен, ловен и риболовен туризъм. В района на община Девин има над 150 пещери, от които само няколко са достъпни за туристите. Сведенията от Харамийската дупка край Триград и Ягодинската пещера показват, че в планината е имало човешко присъствие от най-дълбока древност. По хребетите на Девин още личат отломките от пътищата на Стария свят. Единият тръгвал от Бесапара, пресичал Родопите, за да стигне Филипи и Солун, а другият от Филипопол, извивал под връх Персенк, Беден и Триград, свързвал вътрешна Тракия с Бяло море. Многобройни са археологическите находки и исторически паметници открити по време на проучвания и извършени разкопки в пределите на града и района.Намерената статуетка на бог Хермес, танцуващата вакханка, военни тракийски доспехи , оръдия на труда, керамични съдове, хромели и накити са съхранени в Музейна сбирка с над 2000 експоната с местно и национално значение. Интересен опит към връщане към старината са ежегодните „Орфически мистерии”, които се провеждат през юли в Триград, Празникът на мешкярите в Осиково през февруари, Адрелес в Гьоврен, Гергьовден в Девин. Общо 13 читалища в общината са обединени от идеята да се съхрани фолклора, да се запазят песните и танците на местните хора. Интерес за туристите и гостите на Девин представляват историческите местности „Калето”,”Лъката” и „Лилово”, където са открити руини на древни селища. Открити са конкретни следи и от Микенската култура. Добре устроена екопътека отвежда посетителите до зоната за отдих Струилица, както и до параклисите:”Св.Георги”,”Св.Дух”,”Св.Илия”. Реставрираният четвърти параклис ”Св.Пантелеймон, възстановява енергийната цялост на курортното селище. Живописно място за отдих сред природата са местностите „Лисичево” и ”Чурал”,която отстои на 15 км от Девин. Обособени са и три ловни района: ”Кози рог”,”Чурал” и „Лък-балкан”. Държавното ловно стопанство „Извора”, със седалище „Ловен дом Девин” е на 2 км от града.Територията на стопанството обитават ценни животински видове - дива коза, благороден елен, елен-лопатар, муфлон, сърна, дива свиня,глухар и др.От хищниците се срещат мечка, вълк, лисица и др. Дивечовото разнообразие, изградените ловно-стопански съоръжения,обученият персонал и забележителният ландшафт са „магията”, която привлича ловните туристи от Европа и Америка. Девин е домакин на Международния музикален фестивал за хора в неравностойно положение „Надмощие на духа”, който се провежда в началото на септември.