Светилището в Татул

В светилището близо до източнородопското село Татул е предполагаемата гробница на обожествения тракийски певец Орфей. То е изсечено в скалите преди 6000 години, в края на каменно-медната епоха, а обредните ритуали започват 1500 години преди да бъде построена Стъпаловидната пирамида на египетския фараон Джосер в Сакара.