Бяла река

„Бяла река“ е една от най-красивите екопътеки в България и се намира на територията на Национален парк „Централен Балкан“, на около 6 км от град Калофер. Тя е част от посетителски комплекс „Бяла река”, включващ още бивак ”Бяла река” и детски център за оцеляване сред природата „Джендема“. Маршрутът е с дължина от около 2 км и денивелация от 97 м, като започва от 570 м надморска височина. Еко- пътеката започва от бивака „Бяла река“ в непосредствена близост до Калоферския манастир "Рождество Богородично". Пътеката се вие по протежение на речното ждрело под формата на осмица като крайната точка е в неговото начало. От всеки от осемте моста, които пресичат реката, се разкриват прекасни гледки към местността. Най-живописната е тази над „Сини вир“. Изградени са наблюдателни площадки, като от най-високата от тях (630 м надморска височина), разположена край едноименната река на около 5 км от Калофер, се открива неописуема гледка към биосферния резерват „Джендема”, най-просторният от деветте резервата на Националния парк „Централен Балкан”. По трасето са иградени информациони табели, които дават възможност на посетителите да се информират за флората и фа- уната на парка. Представени са пет основни теми – гората, влечугите, птиците, бозайниците и билките. Публикацията е подготвена в рамките на проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България", финансиран по ОП „Регионално развитие”.