ШЕСТИ МАРШРУТ С ЕКОПЪТЕКИ

Шести туристически маршрут с еко пътеки: м. Царски кладенец–м. Кукувица–м. Марков чучур–м. Темницко–м. Заровец–м. Царанска ливада–Природозащитен резерват за реадаптация на танцуващите мечки в България – 18.3 км / 6.35 ч. м. Царски кладенец–м. Кукувица – 1.8 км / 45 мин. м. Кукувица–м. Марков чучур – 5 км / 2 ч. м. Марков чучур–м. Темницко – 2.5 км / 1 ч. м. Темницко–м. Заровец – 2.5 км / 1 ч. м. Заровец–м. Царанска ливада – 2 км / 45 мин. м. Царанска ливада–Природозащитен резерват за реадаптация на танцуващите мечки в България – 4.5 км / 1.45 ч. Природозащитен резерват за реадаптация на танцуващите мечки в България–м. Марков чучур – 11 км / 3.30 ч. Инфраструктурни дейности: • 8 бр. указателни знаци и вертикална маркировка на пътеката. • м. Марков чучур – място за почивка и отдих (беседка, чешма и обезопасено огнище). • м. Царанска ливада – декоративно мостче. • м. Темницко (на хармана) – закрит заслон, чешма и обезопасено огнище. • м. Темницко – наблюдателна кула с хранилка.