ПЕТИ МАРШРУТ С ЕКОПЪТЕКИ

Пети туристически маршрут с еко пътеки: Природозащитен резерват за реадаптация на танцуващите мечки в България–м. Градинска река–м. Торици–м. Изгорелия бор – 7 км / 2.15 ч. Природозащитен резерват за реадаптация на танцуващите мечки в България– м. Градинска река – 4 км / 1 ч. м. Градинска река–м. Торици – 2 км / 1 ч. м. Торици– м. Изгорелия бор – 1 км / 15 мин. м. Изгорелия бор–Природозащитен резерват за реадаптация на танцуващите мечки в България – 5 км / 1.40 ч. Инфраструктурни дейности: • 5 бр. указателни знаци и вертикална маркировка на пътеката. • изработване на пешеходни мостове – 2 бр. в м. Градинска ливада и 1 бр. в м. Торици. • м. Торици – закрит заслон, чешма и обезопасено огнище. • м. Дедово – наблюдателна кула с хранилка.