ЧЕТВЪРТИ МАРШРУТ С ЕКОПЪТЕКИ

Четвърти туристически маршрут с еко пътеки: к.м. Семково–м. Вълча поляна–м. Станкова река–Природозащитен резерват за реадаптация на танцуващите мечки в България–м. Яворово – 14 км / 4 ч. к.м. Семково–м. Вълча поляна – 2 км / 30 мин. м. Вълча поляна–м. Станкова река – 3 км / 1 ч. м. Станкова река–Природозащитен резерват за реадаптация на танцуващите мечки в България – 6 км / 2 ч. Природозащитен резерват за реадаптация на танцуващите мечки в България–м. Яворово – 3 км / 30 мин. Инфраструктурни дейности: • 7 бр. указателни знаци и вертикална маркировка на пътеката. • м. Станкова река – място за почивка и отдих – беседка и обезопасено огнище. • м. Станкова река – декоративно дървено мостче. • м. Горно Яворово – наблюдателна кула, с хранилка и декоративно мостче.