ВТОРИ МАРШРУТ С ЕКОПЪТЕКИ

Втори туристически маршрут с еко пътеки: к.м. Семково–хижа Семково–м. Уплашена чешма–Сухото езеро – 9.5 км / 2.40 ч. к.м. Семково–хижа Семково – 3 км / 30 мин. хижа Семково–м. Уплашена чешма – 0.5 км / 10 мин. м. Уплашена чешма–Сухото езеро – 6 км / 2 ч. Инфраструктурни дейности: • 5 бр. указателни знаци и вертикална маркировка на пътеката. • м. Сухото езеро – място за краткотраен отдих и обезопасено огнище. • разчистване на 1 км от пътеката, с ширина 3 м и извозване на материала на самар.