ПЪРВИ МАРШРУТ С ЕКОПЪТЕКИ

Първи туристически маршрут с екопътеки: к.м. Семково–м. Мраценковото–м. Васьовец–м. Сухо село–м. Причкапова ливада–м. Крива ела – общо 7 км / 3.30 ч. к.м. Семково–м. Мраценковото – 0.5 км / 15 мин. м. Мраценковото–м. Васьовец – 2.5 км / 1.15 ч. м. Васьовец–м. Сухо село – 2 км / 1 ч. м. Сухо село–м. Причкапова ливада – 1 км / 30 мин. м. Причкапова ливада–Крива ела – 1 км / 30 мин. Инфраструктурни дейности: • 8 бр. указателни знаци и вертикална маркировка на пътеката. • м. Мраценковото – чешма, закрит заслон, обезопасено огнище. • м. Васьовец – комбиниран сеновал – хранилка и наблюдателна кула. • м. Сухо село – декоративно мостче. • м. Причкапова ливада – комбиниран сеновал – хранилка и високо закрито чакало.