ЮЖНОРОДОПСКА

Започва от устието на Хайдушки дол в Буйновска река в Западните Родопи, между селата Ягодина, Борино и Чала. Маршрутът обхваща долините на три реки и ридовете между тях, в район с надморска височина от 900 до 1400 м. Предвидени са няколко етапа, с обща дължина 18,5 км. Районът е карстов, с атрактивни скални венци с височина до 100 м по долината на Хайдушки дол. Тук са разположени 4 водопада, най-високият от които е почти 20 м. Най-интересен е естественият скален мост – Дяволският мост, с височина около 25 м. Не случайно този природен обект е обявен за природна забележителност. По скалните сенчести откоси изобилства защитеният вид родопски силивряк. Най-силно впечатляват вековните екземпляри или цели групи дървета от черен бор. Наблизо са Ягодинската пещера, пещерата Дяволското гърло и Триградското ждрело.