КРУШУНСКА

Засега това е най-късата екопътека в България, която води към Крушунската каскада, която заедно с карстовата пропаст Голяма Гарваница, разположена на карстовото плато над Крушунските карстови извори, представлява единен и уникален природен комплекс. И двата обекта са запазени и обявени за защитени, благодарение на превръщането им във впечатляваща туристическа атракция. Мястото се отличава с буйна, девствена растителност. Бигорните басейнчета, обрасли с редки папрати и мъхове, са разположени едно под друго и падащите каскадно в тях водни струи са изключително приятни, особено в горещите летни дни.