ДРЯНОВСКА

Разположена е до Дряновския манастир, на 4 км от гр. Дряново, в микрорайона между с. Долни Върпища и каньоновидните долини на р. Андъка и Дряновска река. Характеризира се с голяма атрактивност на неживата природа. На малко разстояние могат да се видят твърде различни релефни феномени – скални венци, скални ниши, пластови стъпала, няколко типа пещери (водни и сухи, хоризонтални и вертикални), прагове, водопади и уникални еворзионни котли, внушителни скални блокове и валуни, ждреловидни долинни участъци, въртопи, валози, кари и карни полета и др. С впечатляваща си специфика се отличава 250-метровия участък на р. Андъка – типичен каскаден тип увес. Надморската височина варира между 270 и 510 м. Дряновската екопътека се характеризира и с добре изразено биоразнообразие. В района на с. Долни Върпища, в силно затлачен въртоп с равно дъно, се среща и типична блатна растителност. Изключително впечатляващо е наличието на вековни дървета – дъб, габър, липа, както и букова растителност – само на 350-400 м надморска височина.