МАГУРАТА

Едно от чудесата на българската природа. Образуването й е започнало преди около 15 милиона години. Тя е една от най-големите пещери в България и представлява обширен подземен лабиринт. Общата дължина на откритите досега галерии е около 2500 м. Образуванията в Магурата са впечатляващи – сталактити, сталагмити, сталактони, синтрови джобчета, пещерни бисери, „пещерно мляко” (мека варовита колоидна маса, която по-късно се втвърдява). Някои от тях поразяват, както с красотата си, така и с размерите си. Големият сталактон има височина над 20 м и диаметър на основата 4 м, а Падналият бор е най-големият сталагмит в изследваните български пещери, с дължина над 11 м и диаметър в основата около 6 м. В пещерата се намират уникални рисувани скални изображения, датиращи от IX–XIII в. пр. Хр. Изобразяват култови и ловни сцени, танцуващи женски и мъжки фигури, двуглаво женско изображение, ловци, животни, звезди, оръдия на труда, растения.