ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО

Величественото и впечатляващо с красотата си ждрело е разположено по поречието на р. Триградска, на 2 км под с. Триград, по пътя Девин–с. Триград. Същинската част на ждрелото се разпростира на 2–3 км по протежение на реката, като от двете страни се издигат мраморни скали, образуващи тесния пролом, откъдето идва още наименованието „Тунела”. Височината на скалите на места достига до 250 м. Най-ниската част е местността „Буков мост” (946,5 м), а най-високата е при връх „Кулата” (1543 м). Природната забележителност Триградското ждрело е обявена за защитена територия през 1963 г. На източната страна на скалния венец на ждрелото, се намира пещерата „Харамийска”. През енеолита пещерата е била обитавана от древните жители по тези места. Останки от пещерните им жилища могат да се видят в началото на пещерата. Тя все още не е благоустроена, но за смелчаците местният пещерен клуб организира разглеждане – едно изключително преживяване. Влизането става само с водачи и алпинистка екипировка, тъй като входът се намира на 20 м над пътечката, която води до пещерата, а се излиза чрез спускане на туристите от височина 42 м „на рапел” (с въже) в огромната пещерна зала.