ПОБИТИТЕ КАМЪНИ „ДИКИЛИТАШ”

Завладяващ ансамбъл от каменни колони (с височина до 5–6 м и с ширина от 0,5 до 2,5 м), кухи или плътни цилиндри, пресечени конуси, различни по форма и големина скални блокове. Зоната се разпростира на около 18–20 км западно от Варна, започвайки няколко километра южно от гр. Белослав, на север – около самия град, близо до девненския комбинат „Солвей Соди” и с. Страшимирово, пресичайки шосе Е70 и автомагистрала Хемус, и завършвайки около селата Слънчево и Баново. Най-посещаваната група е известна с името Централна или Дикилиташка. В нея се наброяват около 300 големи и малки колони, оформени в ивица, дълга 810 м и широка 115 м. Изградени са от варовикови пясъци, съдържащи много вкаменелости. Според учените, те са дело на морето и вятъра, и са на възраст около 50 млн. години, когато Югоизточна Европа е била дъно на море.


Гурме