МОМАТА

На около километър от с. Широка лъка в Западните Родопи самотно се издига красива скала, наподобяваща отдалеч на мома с хурка в ръка. Образуването й е свързано с ерозията на скалите и въздействието на външните земни сили, формирали уникалното образувание, за което местните жители са сътворили прекрасна легенда.