КЪРДЖАЛИЙСКИТЕ ПИРАМИДИ

Едни от най-посещаваните от туристи скални образувания в България, разположени източно от Кърджали, по ридовете Каяджик и Чуката в Източните Родопи. Най-голям туристически интерес представлява скалната група Вкаменената сватба (Каменната сватба), която се намира близо до с. Зимзелен (на площ от около 50 дка). Този природен феномен включва фигури на хора, коне, птици, стълбове, някои от които са с височина до 10 м. Изваяни са от слънцето и вятъра в продължение на повече от 40 млн. години, когато този дял на Източните Родопи са били топло, плитко море, което се е оттеглило. Обявени са за защитен природен обект през 1974 г.