РАЗБОИШКИ СКАЛЕН МАНАСТИР „ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО”

Разбоишкият скален манастир „Въведение Богородично” е разположен източно от Драгоман, сред живописното дефиле на река Нишава. Няма писмени извори за създаването и съдбата на манастира, въпреки това някои учени го свързват с ранното християнство по тези места и го датират ІV–VІ в. Църквата е кацнала високо сред скалите под скален навес. Няма и запазени стенописи. Предполага се, че са били замазани с вар при обновяването й през 1841 г. Днес той е действащ.