ПАСАРЕЛСКИ МАНАСТИР „СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ”

Пасарелският манастир „Св. Петър и Павел” е сгушен във високите хребети на Плана планина. Възникнал е през ХV в., вероятно като параклис и отвън е твърде скромен – без предверие, без купол. Но за сметка на това, манастирът е богато украсен със стенописи – ценни като сюжети и колорит. Сред тях е фреската на ктитора – игумена Васил Иванов от Сопот, коленичил, със свитък в ръка – тази поза е единствена в българската религиозна живопис.