ОСЕНОВЛАШКИ МАНАСТИР „РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО”

Осеновлашкият манастир „Рождество Богородично” се намира в подножието на Стара планина, до с. Осеновлак. През ХVІ в. вече се наричал „Седемте престола”. Наблизо е имало римска крепост, известна като „Латинско кале”. Архитектурното решение е уникално. Църквата е голяма, триапсидна, с малък цилидричен купол, осветен от 8 малки прозореца. Четириъгълните пространства върху раменете на основния кръст, са оградени със стени, разделени на 7 параклиса (престола). От тук идва названието „Седемте престола”. Най-забележителен е големият дървен полилей „Хоро”, резбован от осеновлакски майстори през 1815 г. Големите иконостасни икони са рисувани през 1770 г., а клепалото е изковано през 1799 г. и носи инициалите „С. Еп. Вр.” – Софроний, епископ Врачански. През епохата на Възраждането, тук е имало килийно училище и манастирът е поддържал буден духа на местното население. Днес той е действащ манастир, без монаси.