ЛОЗЕНСКИ МАНАСТИР „СВ. СПАС”

Лозенският манастир „Св. Спас” възникнал до Урвичката крепост през Втората българска държава (ХІІІ в.). След падането й под османско владичество (1396 г.) е бил разрушен и възобновен едва в края на ХVІІ в. Тук възникнала книжовна школа и манастирът се развил като важно културно-просветно средище. През 1847 г. отец Кирияк от Шумен възстановил църквата. Издигнати са и трите купола, а вътрешността е украсена със стенописи. През 1869 г. самоковският живописец Никола Образописов и Христаки Зографски рисуват забележителни стенописи – евангелските сцени и образите на Св.те братя Кирил и Методий, Иван Рилски, Евтимий Търновски. Толкова много образи рядко се срещат в други манастири. Днес той е действащ девически манастир.