КУРИЛСКИ МАНАСТИР „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

Курилският манастир „Св. Иван Рилски” се намира на 15 км северозападно от София, в полите на Стара планина. Основан е по времето на Първата българска държава, до старата крепост Белиград. След разрушаването на крепостта през ХІІІ в., манастирът е бил възстановен от монаси от близките села. Малката църква е изографисана с ярък колорит. През Възраждането манастирът е бил духовно и просветно средище. В Националния църковен историко-археологически музей се пазят Четвероевангелие от ХVІ в. и голям каменен свещник от 1497 г. от Курилския манастир, който днес е недействащ.