КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР „СВ. ГЕОРГИ”

Кремиковският манастир „Св. Георги” (ХІІІ в.), както повечето софийски манастири, води началото си от Втората българска държава. Негов ктитор, вероятно, е бил цар Иван Александър. След падането на Софийска област под турско владичество, манастирът е бил многократно разрушаван и отново изграждан, с помощта на местното население. Един от дарителите е бил софийският болярин Радивой, който изгражда манастира, в памет на децата си Тодор и Драгана. Техните портрети, по своя колорит и реализъм, са истински шедьоври на църковната живопис. Запазено е Кремиковското евангелие, образец на калиграфското изкуство, факт, който дава основание да се предполага, че Кремиковският манастир е бил книжовно средище и най-вероятно е подпомагал и близките манастири – Сеславски и Елешнишки. Днес той е действащ девически манастир.