КЛИСУРСКИ МАНАСТИР „СВ. ПЕТКА”

Клисурският манастир „Св. Петка” в първоначалния си вид е бил построен на древен път, свързващ София със село Брезник. Старата църква е била издигната преди повече от 300 години, но за съжаление е рухнала през 1954 г. На нейно място е изградена сегашната църква „Св. Петка” от игуменката Мария Магдалена (1896–1978). Малко се знае за този манастир. Въпреки това, посетителят не спира да се диви пред красотата на неговите стенописи, придружени от цитати от Библията, които се виждат на всички страни. Яркоцветни стенописи с библейски текстове има както върху църквата, така и върху монашеските помещения, външните стени и портата, което подсилва усещането за духовност и святост, излъчвано от това място.