ЕЛЕШНИШКИ МАНАСТИР „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО”

Елешнишкият манастир „Успение Богородично” датира от 1499 г., според откритата мраморна плочка в подножието на връх Мургаш. Църквата е малка, вероятно за да не привлича злонамерени погледи, и само кръстът я отличава от обикновените сгради. Вътрешносттта й, обаче, крие една истинска живописна галерия от шедьоври. Най-старите икони датират от 16 в., и съгласно канона са в по-тъмни цветове, а по-новите – постепенно изсветляват. Една от най-ценните – сцената „Страшният съд”, е създадена през 1864 г.