ДРАГАЛЕВСКИ МАНАСТИР „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО”

Драгалевският манастир „Успение Богородично” възниква на мястото на стара църква. Най-ранното сведение за манастира се съдържа във Витошката грамота на цар Иван Шишман (1371–1393), която се пази в библиотеката на Зографския манастир в Атон. Оформя се като обширна манастирска обител и е наричан „Царски манастир”. Като по чудо е опазен от унищожение от османските нашественици. Тук духовният живот никога не е угасвал. Старата манастирска църква е типичен образец на болярска църква. Най-голямото й богатство са стенописите и украсата от ХV в., създадени в духа на Търновската живописна школа. Ценност представляват и запазените старинни икони, дарения на манастира от ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ в. Ктиторски надпис над входа на църквата сочи, че през 1476 г. е била обновена. Новите стенописи са от периода ХVІІ-ХІХ в. От ХVІ в. Светата обител е средище на Софийската книжовна школа. Свързан е бил с националните борби за Освобождение. Разширението на манастира е от по-ново време. Тук е резиденцията на българския патриарх Максим.