ГЕРМАНСКИ МАНАСТИР „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

Германският манастир „Св. Иван Рилски” е от времето на Първата българска държава (Х в.), когато приемането на християнството е последвано от усилено църковно строителство. Манастирът е построен сред тясната котловина на Лозенската планина, само на 15 км от София. През периода на Втората българска държава се утвърждава като книжовно и просветно средище. В Националния църковен историко-археологически музей се съхранява забележителният ръкопис „Германски сборник”, а в Народната библиотека – „Миней пролог”. Манастирът установил тесни връзки с българския манастир „Зограф” от Света гора и до днес се числи към Ефорията. Понастоящем той е действащ мъжки манастир.