ИЗ СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА

Малката (Малая) Света гора или Софийската Света гора представлява грандиозен манастирски комплекс, включващ десетки манастири в Софийско, повечето от които са възникнали покрай църквите, изградени в твърдините на Витоша и околните й планини още през ХІІІ в. Само в Софийската епархия има 97 манастира, а Софийската духовна околия включва 57, от които действащи са 42 манастира. Макар и не със славата на най-големите ни манастири, в тях православието е запазило своите традиции и винаги е служело за укрепване на вярата на българина.