ЧЕРЕПИШКИ МАНАСТИР „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО”

Разположен е на 29 км югоизточно от гр. Враца, в уникалното със своето многообразие на природни форми и забележителности Искърско дефиле на Стара планина. Построен е през ХІV в. по времето на управление на цар Иван Шишман (1371-1393), за което говори документ, съхраняван в Националния църковен историко-археологически музей. По време на турското робство е опожарен и ограбен. Възстановен е в края на ХVІ в. или в началото на ХVІІ в. В годините на националното Възраждане, манастирът се превръща в просветно средище. Създадено е килийно училище, писани и преписвани са книги, жития и евангелия. Оттогава датират реликви като Черепишкото евангелие, подвързано през 1512 г. със златни корици и украсено с библейски сцени. През 1797 г. в „Успение Богородично” намира убежище Св. Софроний Врачански. В периода 1872–1876 г. манастирът е посещаван и от дейците на Врачанския революционен комитет и представители на БРЦК. В близост до Черепишкия манастир е местността „Рашов дол”, където се развива последното сражение на част от Ботевата чета, предвождана от Георги Апостолов. Църквата „Св. Георги”, която въпреки многобройните преустройства е запазила първоначалния си вид от 1612 г., е съхранила част от стенописите си. Интересни са дърворезбованите владишки трон и иконостас, и сребърната мощехранилница от 1792 г. Ценен атрибут от църковната утвар е плащеницата, извезана през 1844 г. Наблизо е костницата, „увиснала” от стръмна скала над една от сградите на Черепишкия манастир.


Гурме