КАПИНОВСКИ МАНАСТИР

Поразително приличащият на средновековна крепост манастир е разположен в полите на живописния Еленски Балкан, до река Веселина, на около 18 км от Велико Търново. Основан е през 1272 г., по времето на цар Константин Тих Асен (1257–1277 г.). Възстановен е през 1835 г., когато е построена днешната манастирска църква. На западната стена през 1845 г. са изписани сцени от Страшния съд – една от най-големите стенописни композиции в българската монументална живопис. В църквата се съхранява богата Колекция от икони, сред които е иконата на Св. Богородица (най-вероятно рисувана от Папа Витан), както и иконографски творби от близкия Плаковски манастир „Св. Пророк Илия”. Днешните масивни двуетажни жилищни постройки са построени през 1856 г. Външната им стена е висока 8 м и дебела 1,5 м. През 1864 г. двама братя патриоти от град Елена, Хаджи Теодоси и Хаджи Кесарий Хорозови, даряват голяма сума за построяването на нови жилищни сгради за игумените. През същата година, към източната му част е построен параклисът „Въведение Богородично”, който със своята стенописна украса и монументалност, придава специфична тържествена атмосфера на манастира. В двора има малък параклис, с изрисувани стени, в който е погребан един от обновителите на манастира Теодосий Хорозов. В началото на Българското Възраждане, манастирът е бил просветен център и стожер на българщната.