БАЧКОВСКИ МАНАСТИР „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО”

Вторият по големина български манастир се е сгушил, живописно ограден от хълмовете на Родопите, в долината на Чепеларската река (също така известна като река Чая), на около 10 км южно от Асеновград. Манастирът е основан през 1083 г. от византийския пълководец, от грузински произход, Григорий Бакуриани и неговия брат Абазий. За съжаление, само двуетажната костница, която се намира на около 300 м от сегашния манастирски комплекс, се е запазила от годините на основаването му до наши дни. Бачковският манастир е уникален религиозен и културно-исторически паметник със старинни стенописи, които се нареждат сред най-ценните произведения на православното изкуство от ХІ и ХІІ в. За съжаление, през своята почти 1000-годишна история, той неведнъж е нападан и ограбван. Разцвет бележи през ХІІ–XIV в., особено при царуването на цар Иван Александър (1331–1371) – втори ктитор на манастира. Ето защо, в преддверието той е изобразен в цял ръст. Важен период за манастира е края на ХІV в. България е завладяна от османлиите и, най-вероятно, тук е бил заточен последният български патриарх Евтимий Търновски (около 1327–1401-2). През вековете, манастирът неколкократно е разрушаван от турците. Възобновен е към края на XV в., а трапезарията му е реконструирана през 1601 г. Нейните стенописи (1605 г.), дело на неизвестна, но талантлива ръка, са забележителни със своята художествена стойност. Запазената и до днес църква „Света Богородица” е завършена през 1604 г. В нея се намира прочутата икона на Богодорица, за която се предполага, че е чудотворна., поради което привлича много посетители. Освен основната църква, комплексът включва два по-малки храма – „Св. Архангели” (ХІІІ–ХІV в.), който се намира в северния двор до главната църква, и „Св. Никола” (строен в периода 1834–1837 г.), в южната част на вътрешния двор. Църквата „Св. Никола” впечатлява с уникалните си стенописи (1841 г.), рисувани от известния майстор Захарий Зограф, който е изобразил и себе си сред тях. Манастирът има и музей, в който могат да се видят старинни обредни предмети от различни периоди.