ДУХОВНИ СРЕДИЩА

Официалната религия в България е източно-православното християнство, изповядвано от основната част от населението. Друга голяма религиозна общност са мохамеданите. Със свои църкви в страната са представени католиците, евреите, арменците, адвентистите, евангелистите и представителите на другите религии. Първите манастири в България се създават още през Ранното Средновековие. Те се развиват не само като религиозни, но и като духовни и културни средища, стожери за запазването на българската народност, език и култура. И днес те са обект на преклонение и възхита от хиляди български и чуждестранни туристи.