ЦЕПИНА

Една от най-непристъпните родопски крепости се намира върху усамотен връх от рида Каркария на Баташката планина, близо до гр. Ракитово. Зидът е запазен до височина 6 м и е с дебелина 3 м. В най-високата част от крепостта се е издигала вътрешната крепост (цитаделата), заемаща площ от 1500 кв м. Стените й са запазени до височина 2,5 м. Изключително впечатление правят четирите щерни за вода, дълбоки 10 м. Тук са провеждани археологически разкопки и останките са консервирани и експонирани в музея, създаден в туристическата хижа под крепостта.