ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Велики Преслав е втората българска столица (893–969 г.), изграден като внушителна крепост. Вероятно градът е възникнал през първата половина на IX в., по време на управлението на хан Омуртаг (като военен лагер, с укрепен дворец и гарнизон). Столица става по времето на цар Симеон I. Отличава се с монументално строителство, както във Вътрешния град (Дворцовият комплекс, Кръглата църква), така и във Външния град, които били оградени с дебели каменни крепостни стени. Велики Преслав има същите конструкции на портите, кулите и стените като тези в Плиска. Той бил не само непристъпна крепост, но и най-величествения град в цяла Югоизточна Европа – политически, икономически и духовен център на България. По времето на Златния век тук са работили Йоан Екзарх, Черноризец Храбър, Константин Преславски, Презвитер Козма и други светли личности. На територията на Велики Преслав и неговата околност са открити десетки паметници, а в експозицията на музея могат да се видят оригинални произведения на старобългарското и средновизантийско изкуство. Сред тях са шедьоври като керамичната икона на „Св. Теодор Стратилат”, Преславското златно съкровище, керамичният иконостас от Дворцовия манастир, уникалната колекция от оловни печати, ценна сбирка от епиграфски паметници и пр.