БЕЛОГРАДЧИШКА КРЕПОСТ „КАЛЕТО”

Построена е по времето, когато тези територии са били в пределите на Римската империя. При строежа римляните използували естествената непристъпност на скалите като издигнали само две стени, от северозапад и югоизток. От другите страни за преграда и днес служат два огромни скални масива, високи 80–100 м. Крепостните зидове били здрави, с дебелина 4–5 м и височина 12–15 м. По-късно цитаделата се използва от Византия. През ХІV в. българският цар Иван Страцимир разширява старото укрепление и построява крепостни стени пред съществуващите преградни скални масиви. Калето става едно от основните по важност укрепления в региона, отстъпвайки само на Видинската крепост. По време на турското робство, в началото на ХІХ в., крепостта е разширена. Съществуват три отделени един от друг крепостни двора, които се свързват помежду си посредством солидни порти. Белоградчишката крепост, с обща площ от 10 210 кв м, е една от най-запазените крепости в България и е обявена за паметник на културата с национално значение.