АСЕНОВАТА КРЕПОСТ

Прочутата Асенова крепост, кацнала на усамотена скала върху рида Могилата в Родопите, се е превърнала в символ на Асеновград. Крепостта отстои на 3 км от града. Съществувала е още по времето на траките, а през Средновековието нейната позиция става стратегическа. Състои се от външно укрепление и вътрешна крепост (цитадела) и е разширена и укрепена по времето на цар Иван Асен ІІ, на когото е наречена. Църквата „Св. Богородица Петричка” (ХІІ в.) е единствената изцяло запазена сграда. През 1991 г., след завършването на цялостната й реставрация, тя започва да функционира като православен храм.