КРЕПОСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Крепостите са укрепени отбранителни военни съоръжения, строени през древността и средните векове. Те са неделима част от културно-историческото наследство на България. Общо крепостите са повече от 50, но само някои от тях са добре запазени.