Къкринското ханче

Намира се в с. Къкрина, на 19 км. от Ловеч. Там на 27 декември 1872 г. е заловен Апостолът на българската свобода Васил Левски. Ханчето е възстановено през 1926 г., а музейната експозиция в него е открита на 10 май 1931 г. Къкринското ханче е недвижима културна ценност с национално значение. Музеят е включен в Стоте туристически обекта на България.

Работно време: всеки ден от 8:30 до 12:00 и от 13:30 до 17:30 ч.

Тел: 0692 82310


Гурме