СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

Курорт с хилядолетна история, разположен сред южните гористи разклонения на Сърнена гора, на 12 км от Стара Загора. От тракийско и римско време са запазени интересни паметници – басейни от прозрачен мрамор, балнеологични помещения и други бански съоръжения. Климатът на курорта (на 360 м надморска височина) е преходно-континентален, смекчен от известно средиземноморско влияние. Минералната вода е с температура 51° С, слабо минерализирана, хидрокарбонатно-натриево-калциева и магнезиева, с неутрална реакция и съдържание на метасилициева киселина в колоидно състояние 34 мг/л. Използва се за лечение и профилактика на заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, гинекологични, бъбречно-урологични и стомашно-чревни болести.