СЛИВЕНСКИ БАНИ

Балнеолечебен курорт с национално значение, разположен на 12 км от Сливен, в долината на р. Тунджа. Запазени са останки от древноримска банска постройка. Минералната вода е гореща (48° С), със значителен дебит – 17 л/сек, нискоминерализирана (1,986 г/л), хидрокарбонатно-сулфатно-натриева и калциева, същевременно леко флуорна (4,2 мг флуор в литър). Съдържа 27 мг колоидарна метасилициева киселина в литър, с неутрална реакция (рН 6,8) и обща водна твърдост – 20,8 Н. Успешно се лекуват стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и неврологични заболявания, увреждания на опорно-двигателния апарат и на периферната нервна система.