ПАВЕЛ БАНЯ

Курортът е разположен сред живописната Розова долина, на 18 км западно от Казанлък. Павел баня дължи своята известност най-вече на термоминералните си води, които са били използвани за лечение още в древността. От седем естествени и сондажни хидротермални източника бликат минерални води, с аналогична физико-химична характеристика – температура от 50° С до 61° С и с общ дебит 16 л/сек, или 1 400 000 л в денонощие. Всички води са с ниска минерализация (0.650–0.671 г/л), хидрокарбонатно-натриеви, с лека алкална реакция (рН 7.6), с ниска водна твърдост (1.7 немски градуса, т.е меки води). Същевременно те са леко радонови, силициеви и умерено до силно флуорни. Има два хидротермални източника с нерадонова минерална вода и един с по-ниска температура на водата – 31° С. Всички води са бистри, безцветни, с приятни питейно-вкусови качества, макар и с лек мирис на сероводород, поради наличието на сулфиди (3 г/л). Главните методи на приложението им с лечебна цел са ванни и басейнови. Лекуват се заболявания на периферната нервна система – вертеброгенни заболявания (дискови хернии, стеснения на гръбначно-мозъчния канал, радикулити, сколиози, спондилолистези, спондилоатроза, травматични увреждания на периферната нервна система); травматични увреждания на централната нервна система, предимно на гръбначния мозък; дегенеративни неврологични заболявания; ортопедични заболявания – посттравматични и дегенеративни ставни и периставни заболявания; други заболявания – кариеси, гингивити и прочие. На 2 км западно от града се намира Дъбравата. Мястото е с доказан положителен ефект върху сърцето, коронарната система и белите дробове. А на 2 км южно от Павел баня е Изворът, водите на който имат най-голям лечебен ефект върху отделителната система. Минералните води в Павел баня са потенциал, който може да се използва и с търговска цел – за бутилиране в натурален вид или за безалкохолни напитки. Леката минерализация повишава още повече техните вкусови качества. Курортът е профилиран като национален балнеоложки център за лечение на травматични и ортопедични възпалителни дегенеративни ставни увреждания, ревматизъм в хроничен стадий, деформиращи остеоартрози, дискови заболявания във всички форми и т.н. Тук се лекуват още заболявания на периферната нервна система, на гръбначния мозък и гинекологични заболявания.