НАРЕЧЕНСКИ БАНИ

Климатичен и балнеолечебен курорт, разположен сред обраслите в зеленина склонове на Родопите, на 40 км от Пловдив. Минералните води извират от няколко естествени и сондажни източници, като преобладаващата част от тях са хипотермални (33° С), слабоминерализирани (1,558 г/л), сулфатно-хидрокарбонатно-натриеви, с лека алкална реакция (рН 7,3), с умерена водна твърдост (15,4 немски градуса), бистри, безцветни, без мирис и с добри питейно-вкусови качества. Същевременно минералните води са леко радонови (1306 Бекерела или 38 нано-Кюри/л), силициеви (съдържат 84 мг колоидална метасилициева киселина в л) и леко флуорни (4,4 мг флуор в л). Има и един хидротермален източник (т.нар. Очно изворче), с по-висока радиоактивност на минералната вода (с радон 4070 Бекерела или 110 нано-Кюри/л) и с по-ниска температура – 21,5° С, който се използва за промивки при очни заболявания (хронични конюнктивити от възпалително и алергично естество). Нареченските бани са един от най-известните балнео-климатични курорти за лечение и профилактика на функционалните разстройства на нервната система – неврози, преди всичко неврастения и неврастенни реакции при други заболявания, подходящи за курортно лечение. Тук се лекуват още: леки форми на психостения и на хистерични разстройства, но без припадъци; леки форми на следтравмена церебрастения; функционални нарушения на стомаха и дебелото черво, дискинезии на жлъчните пътища и на жлъчния мехур; функционални нарушения в половата сфера от психо-невротично естество. Много успешно се повлияват и сърдечно-съдовите заболявания – хипертонична болест I и II стадий, хипотонична болест, ангионевротични състояния; леки форми на атеросклероза, миокардиодистрофии, кардиосклероза, атеросклероза на периферните артерии на крайниците (без гангренозни изменения и тежко изразени форми), следтромбофлебитни състояния с остатъчни оточни явления и трофични промени. Водите на курорта добре третират ендокринно-обменните заболявания като захарен диабет (инсулинозависими и инсулинонезависими видове), до средно тежки форми и без склонност към ацидоза и кома; леките форми на тиреотоксикоза, предимно след нейното лечение при наличие на остатъчни невро-вегетативни и съдови явления; затлъстяването от различен произход – алиментарно, хипокинетично, нарушения в мастната обмяна; подагра и състоянията на пикочно-киселинна диатеза, фосфатурия и оксалатурия. Характерните климатични особености определят курорта и като особено подходящ за заболявания, които са чувствителни към прегряването на организма. В курорта може да се прилага обща профилактика за укрепване и закаляване на организма, както в рамките на лечебния процес, така и при умствена и физическа преумора и пренапрежение. Добре се влияят възстановителните процеси след преболедуване на тежки заболявания и следоперативни интервенции, профилактиката на възрастовата остеопороза, на зъбния кариес и спрямо радиационния риск от увреждания от професионален и екологичен характер, смекчават се нарушенията при критичната възраст у жените. Курортната база Нареченски бани разполага с голяма и модерна балнео-физиолечебница с поликлиника, с всички необходими балнео-хидротерапевтични и други физиотерапевтични сектори и кабинети за провеждане на посочените лечебно-профилактични процедури; летен хидротермален плаж, питейни водоизточници за минерална вода, както и специализирани диагностични медицински кабинети (включително и сексологичен кабинет), терени за спортно-профилактични игри и за теренно-лечебни маршрути и обширни лесопаркови зони за отдих, разходки и излети на чист планински въздух.