БАНКЯ

Банкя е балнеоцентър с международно значение и признание. Разположен в красива котловина в подножието на северните склонове на Люлин планина, едва на 17 км от София, той е обявен за екологичен резерват. По време на археологически разкопки преди много години, в района на Банкя са открити останки от църкви, керамика и монети, датиращи още от времето на Римската империя. Интерес представляват църквата „Св. Св. Кирик и Юлита” и манастирът „Св. Петка” в областта Клисура. В околностите на Банкя има множество туристически пътеки. На около 20 км от града се намира Дивотинският манастир.

Минералната вода тук е сходна по състав с прочутите извори Виши във Франция. От единното хидротермално находище бликат няколко естествени и сондажни хидротермални източника, с температура на водата 36,5° С–37° С и общ дебит 24 л/сек. Всички тези хидротермални води са с ниска минерализация, хидрокарбонатно-сулфатно-натриеви, с ниска водна твърдост, бистри, безцветни, без мирис и с много приятни питейно-вкусови качества. Същевременно минералните води са силициеви и леко флуорни, с висока алкална реакция. Лекуват сърдечно-съдови заболявания, смущения на нервната система, нарушения в обмяната на веществата.

Има две балнео-физиолечебници, летен плаж с хидротермални басейни, разположени в обширен живописен  парк, поликлиника със специализирани диагностични кабинети по профила на курорта - лечение и профилактика на сърдечно-съдови заболявания, модерни санаториуми, почивни домове, уютни хотели, пътеки за теренно лечение, спортно-профилактични терени, а също и добре уредени частни квартири.