Успешен туристически сезон отчетоха в Община Вършец

Забавеният старт на активния сезон заради валежите през месеците юни и юли не успя да повлияе негативно на туристическите резервации в Община Вършец, като общият им брои надвишава стойностите от предходната година. Това бе отчетено на поредното заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма към общината, което се състоя в края на активния туристически сезон.
 
Най-голяма заетост е имало през месеците април, май, август и септември. За периода 1 януари – 30 септември броят на посетителите е приблизително 35 000, а реализираните нощувки – 50 000. Категоризирани са нови обекти: две заведения за хранене и развлечения и два обекта „стаи за гости“.

През август е извършено картографиране на три  екопътеки: Вършец – с. Спанчевци – Клисурски манастир, Вършец – кв. Заножене – връх Тодорини кукли, Вършец – Бялата вода. Предстои отпечатване на карти с екопътеките, поставяне на указателни табели и маркировка за предстоящия туристически сезон.

През 2018 г. Община Вършец имаше възможност да рекламира на 5 туристически изложения и да представи на самостоятелен щанд потенциала на региона и местните традиции, обичаи, празници и фестивали.

Отпечатване на рекламни флаери, рекламни чанти с логото на общината и автобиографията на д-р Дамян Иванов, участия в медийна реклама и туристически списания, поддържане и обновяване на сайт „Открий Вършец“ са част от дейностите, изпълнени по Програмата за туризма.