Нов шанс за 18-годишни младежи да пътуват безплатно в ЕС

Европейската комисия дава начало на нова надпревара в рамките на инициативата DiscoverEU. От 29 ноември  до 11 декември (12:00 ч. централноевропейско време), младите хора на възраст 18 години могат да кандидатстват за карта за пътуване, с която да опознаят Европа през следващото лято, съобщи БНТ.

Това е вторият кръг в инициативата, след като 15 000 младежи получиха възможност да пътуват в цяла Европа между юли и октомври 2018 г. в рамките на първия успешен кръг. Много от тях участваха в проявите, организирани по време на Европейската година на културното наследство.
Всеки гражданин на ЕС, роден между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2000 г. ще може да кандидатства в настоящия кръг.

Желаещите да участват могат да кандидатстват на Европейския младежки портал - https://europa.eu/youth/discovereu_bg, където ще трябва да се регистрират и да споделят своите планове за пътуване. Кандидатите ще бъдат подбрани въз основа на викторина от пет въпроса с избор между няколко отговора, свързани с европейската култура и многообразие, инициативите на ЕС за младежта, предстоящите избори за Европейски парламент, и допълнителен въпрос по тема, свързана с втория кръг.

Победителите могат да пътуват между 15 април и 31 октомври 2019 г. в продължение на 1 до 30 дни.

В рамките на този кръг Комисията призовава особено младежите, които имат специални нужди или са изправени пред социални предизвикателства, да кандидатстват. Комисията ще предостави информация и съвети за лицата със специални нужди и ще покрие разходите за специална помощ (напр. за придружител или за куче водач за участници с увредено зрение).

Победителите в конкурса могат да пътуват самостоятелно или в група от максимум 5 души (всички на 18 години). Като общо правило те ще пътуват с влак. За да може обаче да се гарантира широк достъп из целия континент, участниците могат да използват алтернативни видове транспорт, като например автобуси, фериботи или по изключение самолети, когато е нужно. Така младите хора, които живеят в отдалечени райони или острови, които са част от ЕС, също ще имат възможност да участват.

За всяка държава от ЕС са заделени определен брой карти за пътуване въз основа на дела на нейното население от общото население на Европейския съюз.

Инициативата DiscoverEU стартира през юни 2018 г. с бюджет от 12 милиона евро. Досега повече от 15 000 млади хора получиха възможност да пътуват из Европа благодарение на нея. Целта е да се създадат нови възможности за тях да опознават богатото културно наследство на континента, да се запознават с други хора, да се учат от други култури и да почувстват какво означава да бъдеш европеец.