Основният проблем е, че БТС отдавна е абдикирал от задълженията си да стопанисва хижите

Сдружение "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България"

 

Според мен, проблемите на хижите се групират в три основни насоки:

1. Остаряла и неадекватна нормативна уредба: Хижите се намират на държавна, общинска или частна територия (земя) - Собствеността на обектите не съвпада със собствеността на земята. Имаме частни, фирмени, общински и държавни хижи. Държавните са предадени за стопанисване от БТС. На свой ред БТС си вади нотариални актове (без да е собственик на земята) и/или ги продава, отдава под аренда (наем) - Хижите са строени с държавни (обществени или фирмени) средства, много често с доброволен труд и дарения - Правилникът за вътрешния ред в хижите, стопанисвани от БТС (макар и обновен, той е неактуален), практически е неприложим за отдадените под наем, ведомствени, общински и частни хижи.

2. Наредбата за категоризация на хижите - направена е по подобие на наредбата за категоризиране на хотелите, къщите за гости и останалите места за настаняване; тя отчита чаршафите, възглавниците, масичките по стаите и пр., рецепцията(?!?), но не отчита: а) дали хижите се намират в защитени територии и какви са те. б) дали хижите са водоснабдени (законно) и дали са присъединени към електроразпределителната мрежа. в) дали имат пречиствателна станция. г) дали имат система за извозване на отпадъците. д) как се снабдяват - има ли до тях път, достъпен за превозни средства. е) На колко часа път пеша се намират от местата, до които може да се достигне с транспорт.

3. Третият основен проблем е липсата на професията "ХИЖАР" (Хижите се категоризират като хотели, но там съществуват редица професии - хотелиер, администратор, готвач и т.н.). Хижарят трябва да бъде едновременно менажер и хотелиер, готвач и хаус-майстор, планински спасител и планински водач и още много...

ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ Е, че БТС, която де-юре и де-факто е призвана и упълномощена да стопанисва хижите, отдавна е абдикирала от задълженията си.

o.chachanovsky@gmail.com