НСИ: Рекорден брой чужденци - 2,3252 милиона - посетиха България през август

Силните данни показват, че стартиралият слабо тазгодишен летен туристически сезон е спасен на финала му

През август 2019 година броят на пътуванията на български граждани в чужбина се понижава слабо от рекордния връх през юли, но посещенията на чужденци в нашата страна достигат нов исторически връх. Това  показват данни на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от БНР.

Пътуванията на българи в чужбина през миналия месец се повишават с 2,5% на годишна база до 755,4 хиляди (спрямо август 2018-а година), отстъпвайки слабо от рекордните 779,5 хиляди пътувания зад граница, отчетени месец по-рано (през юли 2019-а година).

Най-солидно увеличение на пътуванията на българи зад граница спрямо година по-рано е отчетено в посока Австрия (повишение с 21,4%), следвана от Испания (с 16,5%), Чешката република (с 10,1%), Франция (с 8,9%), Сърбия (със 7,8%), Гърция (с 6,2%), Румъния (с 3,4%) и други, като в същото време намаляват пътуванията на български граждани към Италия (понижение с 13,0%), Турция (с 4,3%), Обединеното кралство (с 3,6%), Република Северна Македония (с 2,4%), Германия (с 1,9%) и други.

През август най-голям брой български граждани са пътували в посока Гърция (207,6 хиляди), следвана от Турция (136,0 хиляди), Република Северна Македония (52,3 хил.), Сърбия (4,94 хил.0, Румъния (47,.4 хил.), Германия (46,2 хил.) и други.

Пътуванията през август на българи зад граница с цел почивка и екскурзия са в размер на 45,7% от общия дял, следвани от пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 40,3%, докато пътувания със служебна цел са 14,0% от техния общ брой.
В същото време посещенията на чужденци в България нарастват през август с 3,8% спрямо година по-рано, достигайки рекордните 2,3252 милиона, надвишавайки по този начин предишния исторически връх от 2,2402  милиона, отчетен в края на летния туристически сезон на миналата година (през август 2018-а).

Посещенията на чужденци в нашата страна с цел почивка и екскурзия нараства през август със 7,6% на годишна база.
Делът на гражданите от ЕС от общия брой чужденци, посетили нашата страна през миналия месец, достига 62,1%, или с 3,6% повече в сравнение с осмия месец на 2018 година.

Увеличават се посещенията на граждани от Румъния (скок с 30,9%), Обединеното кралство (със 17,8%), Испания (с 15,8%), Австрия (с 5,45), Унгария (с 4,3%) и други, при намаляване на посещенията от Германия (спад с 12,7%), Белгия (с 5,8%), Холандия (с 5,5%), Чешката република (с 4,2%), Полша (с 3,5%) и други.

През август повишение с 3,3% бележат и посещенията на граждани от групата "Други европейски страни", като най-голям ръст от 23,6% отчитат посещенията в нашата страна на граждани от Украйна, показват данните на НСИ.

През август 2018 година преобладава делът на посещенията в България с цел почивка и екскурзия - 56,8%, следвани от посещенията с други цели – 35,8% и тези със служебна цел – 7,4%.

Най-голям брой посещения в България през август 2018 година реализират гражданите от Румъния (цели 373,1 хил.), следвани от Турция (290,4 хиляди), Германия (251,0 хиляди), Гърция (163,7 хиляди), Украйна (122,0 хил.), Полша (110,8 хил.), Обединеното кралство (97,4 хиляди), Руската федерация (97,1 хил.), Сърбия (78,4 хиляди) и Франция (69,7 хиляди).

Силните данни на НСИ за август показват, че стартиралият слабо тазгодишен летен туристически сезон сякаш беше спасен в неговия край, обобщава националното радио.