Специализирана болница за рехабилитация – национален комплекс ЕАД

Лидер във физикалната и рехабилитационната медицина

Визитка

През 1966 г. се създава „Санаторно-курортно управление“;

През 2000 г. се преобразува в „Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс“ ЕАД с 13 филиала;

Носител на златна статуетка “Световен стандарт за качество” на международната организация «Business Initiative Directions» (BID).

Търговско дружество със 100% държавно участие, с принципал Министъра на здравеопазването;

Заема особено място в структурата на лечебните заведения в България - сектор специализирана болнична рехабилитационна помощ - гръбнака на националната балнеология;

В структурата на «СБР-НК» ЕАД влизат 13 филиала - дружеството е без аналог в системата на българското здравеопазване;

Разположени са в райони богати на естествени лечебни фактори: минерални води, лечебна кал и подходящ микроклимат;

Всички филиали са регистрирани и функционират по Закона за Лечебните заведения и са акредитирани по съответния законов ред, за осъществяване на лечебна дейност в областта на физикалната и рехабилитационна медицина;

Основната дейност на дружеството е лечение и рехабилитация на различни групи заболявания в подострата им и хронична фаза, първична и вторична физиопрофилактика.

Статистика

Легла - 2076; Персонал - 1200; Висш медицински персонал (лекари) - 86;

Рехабилитатори , кинезитерапевти и медицински сестри - 351;

Използваемост на легловия фонд през 2017 г. - 77%;

Брой извършeни процедури годишно - над 2 580 000;

Брой преминали пациенти на година - над 72 000.

Предимства и уникалност

Национален обхват – разположени на цялата територия на България, в близост до източници на минерални води и калонаходища;

Надморска височина – от 0 до 750 м (море, планина).

Достъпност – разположени в санаторно-курортни зони на България, утвърдени нормативно;

Климат – умерено-континентален с четири сезона и средногодишна температура 10,5 градуса C;

Широк обхват по групи заболявания;

Ниво на компетентност: Европейски консенсуси; Акредитирани за обучение на специалисти.

Пазарен дял - обхваща 80% от рехабилитационната помощ.

Свеждане до минимум на медикаментозното лечение.

Гъвкава политика, спрямо условията на битуване на пациента.

Мисия

Основната цел на болниците за рехабилитация е поддържане, възстановяване и подобряване здравето на хората с естествени и преформирани физикални фактори, чрез профилактика, диагностика, терапия, медицинска рехабилитация, цялостно психосоматично възстановяване и/или стабилизиране на пациента.

Дейност

В Дружеството се извършва рехабилитация, консултации, диагностика и лечение на заболявания, специализирани програми за комплексна рехабилитация на пациенти, научна и учебна дейност.

Лечебната дейност в базите на «СБР-НК» ЕАД се осъществява в отделения и клинико-диагностични структури с Второ и Трето ниво на компетентност. Работи се в мултидисциплинарни екипи от лекари - специалисти в областта на физикалната и рехабилитационната медицина, невролози, интернисти, гинеколози и др. специалисти.

Методи на лечение

Прилаганите методи на физикалната и рехабилитационна медицина се съчетават умело с природните лечебни фактори - климат, минерални води, лечебна кал и други.

Методите включват балнеолечение, kалолечение /пелоидотерапия/, електротерапия и апаратна физиотерапия, кинезитерапия, термотерапия и светлолечение, ароматерапия и таласотерапия.

Всички филиали на “СБР-НК” ЕАД разполагат със съответните съвременно оборудвани сектори.

Основни групи заболявания

Дегенеративни, възпалителни и посттравматични заболявания на опорно-двигателния апарат;

Заболявания на периферната нервна система;

Сърдечно-съдови заболявания;

Ендокринно-обменни заболявания;

Заболявания на централната нервна система;

Стомашно-чревни и жлъчно-чернодробни заболявания;

Бъбречно-урологични заболявания;

Кожни заболявания и увреждания след химична и термична травма;

Гинекологични, андрологични заболявания и стерилитет;

Възпалителни и алергични заболявания на дихателната система;

Хронични професионални интоксикации;

Радиационни увреждания.

Характеристика на филиалите

В зависимост от химичния състав на минералната вода и пелоидите във филиалите са разработени и се прилагат специализирани програми за комплексна рехабилитация на пациенти със социално значими заболявания.

Баните, Смолянско – бисерът на Родопите

Наличие на уникална минерална вода, имаща мощно радио-протективно въздействие върху организма, добро промивно и антитоксично действие. Същевременно тя активира различни ензими при интоксикация и радиационни увреждания.

Специализиран за лечение на:

Хронични професионални интоксикации, токсични продукти от фармацефтичната промишленост;

Радиационни увреждания – респективно при лъчева болест;

Заболявания на стомашно-чревния тракт.

Баня, Карловско – преходно - континентален климат с леко средиземноморско влияние

Особеностите на филиала произтичат от наличието на калонаходище с минерално-торфена кал.

Специализиран за лечение нa:

Коксартроза - една от честите локализации на остеоратрозата, която предизвиква ранна инвалидизация.

Програма „Бехтерев” – комплексна рехабилитация за пациенти с анкилозиращ спондилит;

Програма „Виктория” – комплексна рехабилитация на жени след операция на рак на гърдата.

Банкя – специфичен микроклимат и нежен полъх на планински бриз

Благоприятният климат определя Банкя като климатичен курорт с целогодишно ползване, както за рехабилитация и лечение на редица заболявания, така и за обща профилактика и укрепване на организма. Продължителността на слънцегреенето е значителна.

Специализация на филиала:

Лечебният профил на курорта включва преди всичко сърдечно-съдови заболявания и функционални разстройства на нервната система;

Детска церебрална парализа при деца и възрастни;

Програма „Виктория“ – комплексна рехабилитация на жени след операция на рак на гърдата;

Велинград – източник на сили, енергия и здраве

Минералната вода се характеризира като хипертермална.

Специализиран за лечение на:

Ендокринно-обменни заболявания – остеопороза;

Ортопедо-травматологични, възпалителни и дегенеративни ставни заболявания;

Заболявания на централната и периферната нервна система.

Вършец – град на здравето

Екологично чистата природа и минералната вода са основните характеристики на курорта. Климатът е умерено-континентален с подпланинско влияние. Минералната вода е изключително подходяща и ефективна за всички форми на приложение при пациенти със сърдечно-съдови заболявания.

Специализиран за лечение на:

Различни форми на ИБС;

артериалната хипертония, хроничната артериална недостатъчност на крайниците и последиците от исхемичния и хеморагичен мозъчен инсулт.

Кюстендил – наслада от лечебните свойства на минералната вода и уникална торфена кал

Минералната вода съдържа предимно сяра и серни съединения.

Филиал Кюстендил е специализиран за лечение на кожни заболявания:

Състояния след термична и химична травма (изгаряне, измръзване);

Състояния след конквасация, състояния след кожни пластики;

Болест на цикатризацията (ръбцови изменения от различно естество);

Комплексна рехабилитация за лечение на гинекологични заболявания и стерилитет.

Момин проход – силата на термалните извори

Минералната вода е хипертермална, с богато съдържание на радон.

Специализиран за лечение на:

Заболявания на опорно-двигателния аппарат;

Късни последици от полиомиелит;

Заболявания на централната нервна система.

В детското отделение на “СБР-НК” ЕАД се приемат деца от 1 до 18 годишна възраст, болни от ДЦП.

Наречен – възстановяване сред исторически и природни забележителности

Балнеологичният център е с традиции в лечението на метаболитни заболявания, в частност диабет. Филиалът е първият в страната Национален център за обучение на диабетно болни. Минералната вода е богата на радон.

Специализиран за лечение на:

Ендокринно-обменни забелязания - захарен диабет, затлъстяване;

Функционални разстройства на нервната система;

Сърдечно-съдови заболявания.

Овча могила – здраве и дълголетие

Основен лечебен фактор е минералната вода, която по своята химико-физическа характеристика е хипертермална.

Специализиран за лечение на пациенти:

С коксартроза и след алопластика на тазобедрените стави;

Със заболявания на опорно-двигателния апарат. Гонартрозата е една от най-честите локализации при артроза на големите стави.

Павел Баня – време сред рози, природа и традиции

Успешно се прилага методиката на проф. Г. Гечев – Подводна екстензия в минерална вода за лечение на дискови хернии.

Специализиран за лечение на:

Заболявания на опорно-двигателния апарат: вертеброгенни заболявания, дегенеративни, ставни и периставни възпалителни заболявания, състояния след травматични и ортопедични заболявания, състояния след ендопротезиране;

Заболявания на периферната нервна система: дискова болест, моно- и периферно нервни и гръбначно-мозъчни травми, функционални нервни заболявания.

Поморие – най-големият калолечебен център на Балканите

Наличие на лиманна лечебна кал от дъното на Поморийското езеро. При гинекологични заболявания лиманната кал оказва противовъзпалително действие и стимулира реканализацията на маточните тръби, стимулира половите жлези, овулацията, оказва естрогенен ефект; подобрява вагиналната чистота. Всичко това съдейства за възстановяването на способността на жената да зачева.

Специализиран за лечение на:

Всички възпалителни заболявания на външните полови органи;

Гинекологични заболявания и стерилитет.

Сандански – дишай леко

Основна характеристика на филиала – преходно-континентален климат, изразен със средиземноморско влияние, уникален за цяла Европа за пациенти с бронхиална астма.

Специализиран за лечение на хронични неспецифични и алергични заболявания на дихателната система: Бронхиална астма, хроничен бронхит, хронично-обструктивна белодробна болест, състояние след пневмония, алергични фарингити, ларингити и ринити.

Хисаря – ефектът на минералната вода

Основен лечебен фактор е минералната вода с приятни вкусови качества. Уникалният й състав се изразява в нейния промивен ефект на тъкани и органи, с изразено диуретично действие.

Специализиран за лечение на обменни заболявания:

Рехабилитация за лечение на възрастни и деца с бъбречни заболявания;

Рехабилитация на мъже с хроничен простатит и импотенция;

Лечение на пикочно-полова система;

Лечение на пациенти със затлъстяване, метаболитен синдром, диабет, подагра и др.

Лечение на възрастни и деца със стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни заболявания и обстипация.

Партньори на „СБР-НК“ ЕАД

НЗОК - основна дейност по управление и разходване на средствата от задължителните здравноосигурителни вноски за заплащане на здравни дейности. Основната цел на НЗОК е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ - чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.

НОИ - Програма за профилактика и рехабилитация на НОИ - приходите за дружеството се формират от осъществяване на дейност, свързана с финансов фонд, обезпечаващ програма за профилактика и рехабилитация на работещи български граждани до пенсионна възраст.

ЗАД – с основна дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, осъществяване от лицензирани здравноосигурителни дружества срещу заплащане на здравноосигурителни премии, въз основа на здравноосигурителни договори.

Туроператорски фирми – комплексна здравна услуга, настаняване на пациенти на свободен прием.

Възможности за сътрудничество

Медицински туризъм;

Сътрудничество в областта на физикалната и рехабилитационна медицина;

Oбмяна и обучение на специализирани кадри;

Обмяна на утвърдени рехабилитационни програми;

Съвместно участие в проекти, финасирани от международни фондове.