Природни забележителности
УХЛОВИЦА
видове туризъм : алтернативен  

ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ
видове туризъм : алтернативен  

ЯГОДИНСКА
СРЕБЪРНА
видове туризъм : алтернативен  

VIA FERRATA
видове туризъм : алтернативен  

БАЧО КИРО
видове туризъм : алтернативен  


БЕЛИНТАШ
БОГАТСТВО НА РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ
видове почивка :   на планина  
видове туризъм : планински  

Българка