Културно-исторически забележителности
Димитър Добрович
Исторически музей Панагюрище
Исторически музей Перущица
Исторически музей Провадия
НАЦИОНАЛЕН  МУЗЕЙ  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО
НАЦИОНАЛЕН АНТРОПОЛОГИЧЕН МУЗЕЙ
НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ
НАЦИОНАЛЕН ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
НАЦИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ